Så säljer du skog i Norrland

När du ska sälja skog i Norrland behöver du följa de regler som finns. För att kunna sälja skog behöver du hitta en köpare och komma överens om vem som ska avverka. När skogen är avverkad är det dags att plantera ny skog.

Du som är skogsägare kan sälja skog och virke till olika köpare. Vem du vill sälja till bestämmer du själv. Däremot finns det vissa regler som måste efterföljas när du har tänkt att sälja skog. Även om du äger skog kan du inte avverka den hur som helst. För att en avverkning ska kunna genomföras behöver den främja skogens utveckling och vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog. Varför det finns regler kring avverkning av skog beror delvis på att den biologiska mångfalden i skogen behöver bevaras på bästa sätt. Att ha ett hållbart skogsbruk är viktigt för miljön och klimatet.

Hitta en bra köpare

Det är skogsvårdslagen som reglerar hur din skog ska skötas och vad du får göra och inte. Att sälja skog kan vara en lönsam affär och finns det ett behov av virke är det ännu mer lukrativt. När du ska sälja skog och har fått klartecken för det behöver du hitta en köpare som vill köpa din skog. Ni behöver sedan komma överens om hur avverkningen ska gå till och vad du ska få för din skog. Det finns olika sätt att gå tillväga när skog ska avverkas. Antingen kan den som köper skogen avverka annars gör du det själv.

Plantera ny skog

Om du avverkar mycket av din skog är det fördelaktigt att ny skog planteras. Det vanligaste är att plantera 1–3 år efter att avverkningen ägt rum. Som skogsägare behöver du ta reda på hur du planterar skog på bästa sätt och vilka plantor du ska välja.