Starta småskaligt skogsbruk i Norrland

Att flytta från storstäderna är en populär trend som fick fart av pandemin. Att flytta till Norrland och börja jobba med skogsbruk kanske låter som en allt för stor omställning. I själva verket kan det gå hur bra som helst.

I och med pandemin var det många som började tänka över hur de lever sina liv – och också som flyttade ut på landet. Funderar du på att flytta till Norrland och arbeta med skogsbruk? Det kan vara något som funkar väldigt bra i framtiden!

Hitta praktiska lösningar

När du tänkt på drömmen om ett annorlunda liv har du säkert fokuserat mer på hur livet ska gå ihop i stora drag än på mindre detaljer. Men mindre saker är viktiga för att du ska kunna få ett fungerande skogsbruk. Att till exempel skaffa en presenning hos hallbyggarna.se gör att du kan skydda timmer från väta. Du behöver också tänka på hur du ska kunna transportera timret på ett klimatsmart sätt, eftersom det är något kunder kommer efterfråga.

Förhåll dig till regler och omgivning

Det finns mycket att tänka på för en person eller familj som är ny på landsbygden, en hel del handlar om olika regelverk och riktlinjer.

“I EU:s nya skogsstrategi finns bland annat en skrivning som säger att man med ”försiktighet” ska använda vissa typer av skogsbruksmetoder, däribland kalhyggen.” säger Josefin Johansson

Det finns också förslag på att fjällnära skog ska skyddas. Att hitta ett sätt att få din verksamhet lönsam samtidigt som du har en försiktig avverkning som är skonsam mot skogen och inte bryter mot några regler, är nyckeln till att lyckas.